Världens eko

Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

En modig och populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera

Vi väjer inte för de komplexa frågorna!

Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är goda och vilka är onda i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?

Levande diskussion
Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Världens eko erbjuder några av Sveriges och världens främsta och mest engagerande forskare och debattörer.

Aktuella föreläsningar
De ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner.

Världens eko ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, utveckling, demokrati, fattigdom, klimatförändringar, lokal och global förändring.

När?
Kursen äger rum en kväll i veckan, kl 18.00-21.00, på Stockholm Universitets campus och ges i kvartsfart (25%) varje hösttermin.


Innan kursstart


Registrering
Registrering för kursen görs online.

Kursinformation på Athena
All information som rör kursen kommer att läggas ut på universitetets interna lär- och samarbetsplattform Athena (läs mer här). För att du som ny student ska kunna använda Athena behöver du skaffa dig ett universitetskonto. För att aktivera ditt universitetskonto (e-post, Mina Studier och kursverktyget Athena m m) innan kursstart, går till https://aktivera.su.se och loggar in med ditt Antagning.se-konto. Förutom att inlämning av tentor skes via Athena kommer vi att lägga ut kursmaterial på denna plattformen, och skicka e-post till era universitetsmejladresser, så det är absolut nödvändigt att ordna med detta konto innan kursstarten.

För frågor kring SU kontot, kontakta SU IT-support via 08 16 1999. Helgfria vardagar kl. 08:30-10:30 och kl. 12:30-14:30. helpdesk@su.se

Kurslitteratur
Alla artiklar kommer att finnas på Athena när kursen börjar. Du behöver inte läsa eller förbereda material innan kursstart.


Andra studier

Läs mera om vårt 2-åriga Masters-kurs Social-Ecological Resilience for Sustainable Development (SERSD)

Related info

Hur söker jag?

Världens eko ges varje hösttermin, kvällstid, på svenska vid Stockholms universitet med en studietakt om 25 % (18.00-21.00).

Alla ansökningar görs online på www.antagning.se


För frågor om antagning och behörighet, kursens upplägg och innehåll, kursanmälan, registrering mm vänligen kontakta:

info.big@su.se

Share

News & events