Photo: J.Lokrantz/Azote

Vacancies

There are currently no vacancies available at the centre

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Programmet Mistra Food Futures syftar till att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient och som kan leverera hälsosam mat. Stockholms Resilienscentrum leder tre arbetspaket varav arbetet inom två av dessa kommer att påbörjas under 2020. Fokus är att ’diagnostisera’ det Svenska livsmedelssystemet för att identifiera möjligheter och barriärer för transformativ förändring, samt utarbeta scenarier för framtidens matsystem. Programmet som är finansierat av Mistra leds av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SRC och Rise och löper mellan åren 2020 och 2024.

Forskningsassistenten kommer att bidra till projektet genom att sammanställa redan existerande litteratur och kunskap kring utveckling av livsmedelssystemet i Sverige och internationellt. Läs mera här

Internships

Current internships positions are announced below. If you would like to do an internship but there are no announcements, please contact the person(s) that you are interested in working with directly.

We recommend you provide the following information:

- What topics and activities you are interested in

- What relevant skills and/ or experience you have

- What time period you would like to do your internship

- CV - not needed, but it allows a potential supervisor to see your skills and experience and how these can contribute to ongoing activities.

Related info

 There are currently no open PhD positions.

We announce PhD positions four times per year. The announcement dates 2020 are:

9-30 January
2- 23 April
27 August – 17 September
15 October - 5 November

Read more about our PhD programme here

Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201