Photo: J.Lokrantz/Azote

Vacancies

Current vacancies available at the centre

Post-Doctoral Fellowship on Global Economic Dynamics and Environmental Sustainability

The Global Economic Dynamics and the Biosphere Program (GEDB) is hiring one (possibly two) Post-Doctoral Fellow(s) to develop our work to understand how various aspects of the global economy are driving and affecting social-ecological dynamics across multiple scales. Possible avenues for exploration include the role of finance in driving patterns of global environmental change, material use and its links to sustainable development, or food production and trade. However, we are open to other research foci and therefore ask all applicants to include a brief research proposal (max 1 A4) outlining the ideas you would like to pursue during the fellowship and how it will contribute to the overarching goal of the program as outlined above. GEDB works in close collaboration with the Beijer Institute of Ecological Economics and the Stockholm Resilience Centre and there will be ample opportunities for accepted fellows to collaborate with researchers from these organizations and partake in their activities and networks.

Application deadline is 31 May 2016

Click here for more detailsPDF (pdf, 489.6 kB)

Ekonom vid Stockholm Resilience Centre

Som ekonom kommer du att ingå i centrets administrativa enhet på sju personer. Enhetens funktion och främsta uppgift är att stödja och underlätta det dagliga arbetet för centrets samtliga medarbetare. Vår ambition är att göra alla administrativa processer så effektiva och smidiga som möjligt. Kärnan i dina arbetsuppgifter är att utifrån ekonomiperspektivet stödja den operativa verksamheten. Vi söker dig som med lätthet skapar bra relationer och är tydlig och saklig i din kommunikation. Du uppdaterar dig regelbundet på ny information, såsom potentiella finansieringsvägar, regelverk och krav, vilket du sedan förmedlar till berörda forskare och övriga kollegor.

Ansök senast 31 maj 2016

Klicka här för mer information

Kommunikatör

Du kommer att jobba som en del av Stockholm Resilience Centre:s kommunikationsavdelning, men också nära ledningsgruppen för GRAID, ett innovativt och långsiktigt samarbete för att bygga vidare på centrumets pågående och omfattande forskning kring resiliens i teori och praktik för utveckling. Rollen som kommunikatör innebär ett ansvar för att hjälpa till med att utveckla centrets nuvarande och nya kommunikationskanaler med särskilt fokus på sociala medier, digital utbildningsplattformer och presentationsverktyg.

Ansök senast 31 maj 2016

Klicka här för mer information

Related info

We announce PhD positions four times per year. The announcement dates 2016 are: 

1 March – 1 April
2 April - 2 May
1 September – 1 October
20 October - 20 November

Receive monthly updates from the centre

Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201

Intranet