Photo: J.Lokrantz/Azote

Vacancies

Current vacancies available at the centre

Postdoctoral Fellow in Project Ekoklim
Application deadline: July 15, 2016.

In this project we are working on linking soft traits to hard traits using field, database and modelling approaches primarily with a focus on wetland plants. We are looking for a candidate that has experience in trait-based research, preferably with some theory/modelling skills. The work will involve literature review and theoretical/statistical modelling and may be complemented with field studies, analysis of available datasets as well as experiments. Experience in peatland ecology is therefore a merit but not a requirement.

Read more here

Ekonom (in swedish)

Som ekonom kommer du att ingå i centrets administrativa enhet på sju personer. Enhetens funktion och främsta uppgift är att stödja och underlätta det dagliga arbetet för centrets samtliga medarbetare. Vår ambition är att göra alla administrativa processer så effektiva och smidiga som möjligt. Kärnan i dina arbetsuppgifter är att utifrån ekonomiperspektivet stödja den operativa verksamheten. Vi söker dig som med lätthet skapar bra relationer och är tydlig och saklig i din kommunikation. Du uppdaterar dig regelbundet på ny information, såsom potentiella finansieringsvägar, regelverk och krav, vilket du sedan förmedlar till berörda forskare och övriga kollegor.

Ansök senast 30 juni 2016

Klicka här för mer information

Related info

We announce PhD positions four times per year. The announcement dates 2016 are: 

1 March – 1 April
2 April - 2 May
1 September – 1 October
20 October - 20 November

Receive monthly updates from the centre

Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201

Intranet