Photo: T. Jarnetun/Azote

Ekosystembaserad kustzonsförvaltning — möjligheter och utmaningar

Projektets mål är att identifiera faktorer som bidrar till framgångsrik samförvaltning baserad på en uttalad ekosystemansats, och att använda dessa insikter för att formulera policyrekommendationer.

Regional samförvaltning ägnas alltmer intresse inom naturresursförvaltning. Samtidigt har ekosystembaserad (EBF) förvaltning lyfts fram som ett holistiskt verktyg för hållbar förvaltning av ekosystem.

Projektets mål är därför att identifiera faktorer som bidrar till framgångsrik samförvaltning baserad på en uttalad ekosystemansats, och att använda dessa insikter för att formulera policyrekommendationer.

Speciellt fokus riktas på ledarskapets, sociala nätverkens och institutionernas betydelse, på lokal och regional nivå, vad gäller nya samverkansprojekts möjligheter att förankra sig i
bredare förvaltningsstrukturer. Vi genomför en longitudinell, flerfallsstudie av fem marina pilotområden initierade av Naturvårdsverket (influerade av HELCOM och OSPAR) för att etablera integrerad kustzonsplanering i Sverige.

Det vetenskapliga intresset ligger i att i) dessa fem fall illustrerar hur ambitiösa policymål på hög nivå översätts till praktik på lägre administrativa nivåer, samt ii) att det utgör ett unikt tillfälle att studera utvecklingen av samförvaltningsprocesser med ekosystemfokus över tid och rum. Pilotområderna utgör således ett utmärkt "naturligt experiment" för att studera dessa frågor och kommer att kunna bidra till betydande teoriutveckling samt ge underlag för policyrekommendationer av hög relevans inom naturresursförvaltningen.

2015-01-22

Subscribe to our newsletter
Subscribe
Available subscriptions
 
 

Modify subscriptions
Email:

FOLLOW US ON:

RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes

Stockholm Resilience Centre

Stockholm University, Kräftriket 2B | Phone: +46 8 674 70 70 | info@stockholmresilience.su.se
Organisation number: 202100-3062 | VAT No: SE202100306201