Möjligheter och utmaningar för en trygg
livsmedelsförsörjning i Eskilstuna - sammanfattning

Summary

Kan vi ta maten på bordet för given? I och med klimatförändringar, beroendet av insatsvaror och det faktum att vi i Sverige importerar mer än hälften av vår mat blir livsmedelsförsörjningen allt mer sårbar. Detta har uppmärksammats allt mer i media under senare tid och under våren 2016 väntas en proposition om en nationell livsmedelsstrategi.

Eskilstuna kommun tog detta på allvar och genomförde under 2014 och 2015 en resiliensanalys av livsmedelsförsörjningen i kommunen i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Albaeco. Resiliens är förmågan hos olika system att klara av förändring och kunna utvecklas och förnyas även när omvärlden förändras. Syftet var att bedöma hur situationen ser ut i Eskilstuna kommun, hur vi kan förbereda oss på kommande förändringar, samt hur vi bäst kan ta vara på möjligheter och forma en utveckling som är önskvärd. Ett ytterligare syfte var att undersöka och utveckla resiliensanalys som metod i strategisk kommunal planering.

Information

Link to centre authors: Hård af Segerstad, Louise, Sellberg, My
Publication info: Wiklund, L., M. Sellberg, L. Hård af Segerstad. 2016. Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna - Sammanfattning av ”Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning” Eskilstuna kommun