Rapport över resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelförsörjning

Summary

Denna rapport är framtagen som del av ett forskningsprojekt som undersöke huruvida metoden resiliensanalys, ”Resilience Assessment”, är användbar och till hjälp inom kommunal förvaltning. Det är ett led i metodutveckling av resiliensanalysen. Resultaten avseende livsmedelsförsörjningen i Eskilstuna kommun är vad som framkommit under processen och har inte varit själv forskningsfrågan. Eskilstuna kommuns arbete har letts av Lars Wiklund och Lars-Erik Dahlin. Från Stockholm Resilience Centre och Albaeco har arbetet letts av My Sellberg och Louise Hård af Segerstad.

Information

Link to centre authors: Hård af Segerstad, Louise
Publication info: Wiklund, L., Sellberg, M., Hård af Segerstad, L. 2016.Rapport över resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelförsörjning. Eskilstuna kommun och Stockholm Resilience Centre

Latest news