Stärkt hållbarhet

Author(s): Colding, J.
In: Sju perspektiv på hållbar utveckling
Year: 2015
Type: Other publication
Link to centre authors: Colding, Johan
Full reference: Colding, J. 2015. Stärkt hållbarhet, sid 25-32 in Sju perspektiv på hållbar utveckling. Arbetsmaterial 2015:1, Uppdragsbeskrivning för forskar- och expertinsats i delprojekt Stärkt hållbarhet, programarbete för en ny RUFS. Tillväxt- och regionalplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting.

Summary

Detta pm fokuserar till stora delar på resiliensbegreppet i en socialekologisk kontext. En allt större del av forskarsamhället i dag inser att de sociala och naturliga systemen är intimt sammankopplade i tid och rum (Norgaard 1994; Vitousek 1997; Adger 2000), och att människan i en allt högre grad påverkar biosfären, varför man kan betrakta de sociala, ekonomiska och ekologiska delsystemen som ett enda socialekologiskt system (Berkes et al. 1998; 2003).

Detta synsätt ligger till grund för verksamheten vid Stockholm Resilience Centre (SRC) samt den ekologiska ekonomi som bedrivs vid Beijerinstitutet (KVA). Pm:et bygger också delvis på de insikter som syntetiserades i mitt arbete med TMR-rapporten Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen.

Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201