After 12 years as director of Stockholm Resilience Centre, Johan Rockström has announced he will step down in October 2018. He will however continue to work closely with SRC’s leadership and researchers, leading several major research projects.

Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

Centre management

Johan Rockström appointed director at Potsdam Institute for Climate Impact Research

A unique opportunity to increase collaboration between climate and ecosystem scientists

Story highlights

  • After 12 years as director of Stockholm Resilience Centre, Johan Rockström will step down in October 2018
  • Rockström will become joint director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), together with PIK’s current deputy director Professor Ottmar Edenhofer
  • Rockström will continue to work closely with SRC’s leadership and researchers, leading several major research projects at Stockholm University

After 12 years as director of Stockholm Resilience Centre (SRC), Johan Rockström has announced he will step down in October 2018. Rockström will become joint director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), based in Germany, together with PIK’s current deputy director Professor Ottmar Edenhofer. Rockström and Edenhofer replace PIK director Professor Hans Joachim Schellnhuber. PIK is one of Europe’s leading centres for climate change and sustainability research.

In his new role, Rockström will continue to work closely with SRC’s leadership and researchers, leading several major research projects at Stockholm University, including “Earth Resilience in the Anthropocene" funded by the European Research Council. He will also continue to be a focal point for several strategic centre collaborations such as the Global Resilience Partnership on global development and EAT on sustainable and health food.

Rockström has been the executive director of SRC since its launch in 2007 and believes the time is right to hand over leadership.

SRC has developed a strong institutional resilience with a broad and growing new generation of researchers. We have grown by more than four-fold and established ourselves as a world leading academic environment at the frontier of sustainability science and complex systems research. We have succeeded in becoming an international convener between science, policy, practice and business. Now when we embark on our second decade, I feel it is time to leave room for a new leadership.

Johan Rockström

His new position with PIK will strengthen the already close collaboration between the two institutions on global sustainability science, planetary boundaries and global commons.

"I see this as a great opportunity to build even closer relationship between our two institutions. They complement each other on several levels and a more strategic partnership between SRC and PIK can create a unique and globally leading voice for sustainability science."

Stockholm University will appoint a new director in consultation with the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, Mistra. The process will be led by SRC’s international board.

The transition has the full support of the board.

"SRC blends innovative thinking with a solid scientific organization," says Frances Westley, chair of SRC’s board.

"Increased focus on distributed leadership has the last years given depth to the strategies and culture of SRC. This bodes well for its long-term future and I am confident that this solid foundation will ensure a smooth transition."

Rockström has served four three-year periods as centre director, the fourth ending in July 2018.

---------

SVENSK VERSION

Johan Rockström blir chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland

En unik möjlighet att öka samarbetet mellan klimat- och ekosystemforskare

Efter 12 år som chef för Stockholm Resilience Centre (SRC) har professor Johan Rockström meddelat att han kommer att lämna chefsposten i oktober 2018. Rockström kommer istället att bli chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), baserat i Tyskland, tillsammans med PIK:s nuvarande vicechef professor Ottmar Edenhofer. Rockström och Edenhofer ersätter den nuvarande PIK-chefen Hans Joachim Schellnhuber. PIK är ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.

Även i sin nya roll kommer Rockström fortsätta att arbeta nära SRC:s ledning och forskare, bland annat som forskningsledare för flera större forskningsprojekt vid Stockholms universitet, t ex ”Earth Resilience in the Anthropocene” som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC). Han kommer också fortsätta att vara en viktig kugge i flera strategiska SRC-samarbeten som Global Resilience Partnership om globala utvecklingsfrågor och EAT om mat, hälsa och hållbarhet.

Rockström har varit chef för SRC sedan starten 2007 och anser att tiden nu är mogen för att överlämna ledarskapet.

"SRC har utvecklat en stark forskningsmiljö. Vi har vuxit mer än fyra gånger och etablerat oss som en världsledande akademisk miljö i framkanten av vetenskap om hållbar utveckling, och studier av komplexa system. Vi har också lyckats bli en internationell nod för dialog mellan forskning, politik, praktik och näringsliv. Nu när vi går in i vårt andra decennium, känner jag att det är dags att lämna utrymme för ett nytt ledarskap," säger Rockström.

Hans nya position på PIK kommer att stärka det nära samarbete som de två institutionerna redan har inom vetenskap för hållbar utveckling, inklusive forskning om planetens gränser och globala allmänningar.

"Jag ser detta som en enorm möjlighet att bygga ännu närmare relationer mellan våra två institutioner. De kompletterar varandra på flera nivåer och ett mer strategiskt partnerskap mellan SRC och PIK kan skapa en unik och globalt ledande röst inom hållbar utveckling," säger Rockström.

Stockholms universitet kommer att tillsätta en ny föreståndare efter samtal med Mistra. Processen leds av SRC’s internationella styrelse.

"SRC blandar innovativt tänkande med en gedigen vetenskaplig organisation”, säger Frances Westley, ordförande för SRC:s styrelse. "Ökat fokus på delat ledarskap har de senaste åren fördjupat SRC:s strategier och kultur. Detta bådar gott för centrets långsiktiga framtid och jag är övertygad om att denna gedigna grund kommer att säkerställa en smidig övergång."

Rockström är inne på sin fjärde treåriga mandatperiod som föreståndare, den tar slut i juli 2018.

Published: 2018-02-23

Related info

For further details, please contact Sturle Hauge Simonsen, head of communications

sturle.hauge.simonsen@su.se

+46 73 7078550

Share

Latest news