Photo: L. Wiklund

Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

resiliens och resiliensanalys

Kurserbjudande: resiliens i praktiken

Ny kurs ger en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas

Text

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för att tillämpa resiliens och resiliensanalys. Forskningen om social-ekologiska system visar hur våra samhällen är integrerade delar i biosfären. Förändring är en naturlig del av våra liv och hur vi förhåller oss till förändring är nära kopplat till hållbar utveckling. Resiliens kan bidra till att integrera arbete med olika hållbarhetsmål och stärka anpassningsförmågan inför omvärldsförändringar.

Anmälan stänger 15 mars.

Kursinnehåll

Hela kursen avser att ta teorin från resiliensforskningen till praktik. I stort så kommer kursen alternera mellan föreläsingar och övningar/diskussioner.

Syftet är att direkt tillämpa teorierna i sammanhang som kursdeltagarna kan relatera till.

Förväntade studieresultat:

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • visa en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas, vilket omfattar kunskap om hur komplexa dynamiska system fungerar
  • förklara vad olika förhållningssätt till förändring innebär, och vilka konsekvenser olika förhållningssätt har för hållbar utveckling
  • agera utifrån det handlingsutrymme som finns för att hantera förändring på ett hållbart sätt inom dynamiska system, t ex naturresursförvaltning eller utvecklingsarbete

Läs mera om kursen här

Bakgrund

Kursen är baserad på ett utbildnings- och utvecklingsprogram som genomfördes under 2019 för organisationer med utvecklingsansvar. Under programmet fick 5 deltagare från vardera organisation, Södertälje, Värmdö och Växjö kommun, Region Västmanland och Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, mötas och ta del av teorier och verktyg för att ta in resiliens i sina verksamheter. Deltagarna mötes under 2 workshops, mellan vilka de fick arrangera pilotaktiviteter i sina egna verksamheter. Utvärderingen visade att deltagarna överlag var nöjda med programmet.

Related info

Undervisning

Undervisningen pågår online. Lärandet sker på flera nivåer: personligt (individnivå), i grupp och som organisation. De praktiska momenten inom övningar och workshops har en central roll för lärandet av kursens koncept och metoder på dessa olika nivåer.

Studieperiod är 2021/06/07 - 2021/06/27.

Läs mera och anmäl dig här

Share

LATEST NEWS

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201