Photo: L. Wiklund

Bildtext får vara max två rader text. Hela texten ska högerjusteras om den bara ska innehålla fotobyline! Photo: B. Christensen/Azote

resiliens och resiliensanalys

Kurserbjudande: resiliens i praktiken

Ny kurs ger en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas

Text

Forskningen om social-ekologiska system visar hur våra samhällen är invävda delar i biosfären – det levande skiktet runt planeten. Förändring är en naturlig del av våra liv och hur vi förhåller oss till förändring är nära kopplat till hållbar utveckling. Resiliens kan bidra till att integrera arbetet med olika hållbarhetsmål och stärka anpassningsförmågan inför omvärldsförändringar.

Kursen (4 hp) pågår 7-19 december och ger en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas. Fokus ligger på tillämpning av resiliens inom hållbar utveckling men är relevant även i andra sammanhang såsom psykologi och kropphälsa. Genom förståelse av komplexa adaptiva system och resiliens får studenten insikt om vad olika förhållningssätt till förändring innebär, och vilka konsekvenser olika förhållningssätt kan ha på hållbar utveckling.

Kursen behandlar den teoretiska grunden och praktiska verktyg för att tillämpa resiliens och resiliensanalys. Efter kursen går studenterna därifrån och vill testa kursens metoder och modeller i sin egen verksamhet och har har förståelse för vad resiliens innebär för sammahällsutvecklingen.

Sista ansökningsdag är 5 december.

Läs mera och anmäl dig här

Related info

Undervisning

Undervisningen pågår online. Lärandet sker på flera nivåer: personligt (individnivå), i grupp och som organisation. De praktiska momenten inom övningar och workshops har en central roll för lärandet av kursens koncept och metoder på dessa olika nivåer.

Läs mera och anmäl dig här

Share

Stockholm Resilience Centre is a collaboration between Stockholm University and the Beijer Institute of Ecological Economics at the Royal Swedish Academy of Sciences

Stockholm Resilience Centre
Stockholm University, Kräftriket 2B
SE-10691
Phone: +46 8 674 70 70
info@stockholmresilience.su.se

Organisation number: 202100-3062
VAT No: SE202100306201