Photo: J.Lokrantz/Azote

Vacancies

There are currently no vacancies at the centre

Vacancies

Personaladministratör

Som personaladministratör har du ett brett uppdrag och utgör en viktig kugge i en strukturerad onboardingprocess som ser till att nyanställda får tillgång till utrustning, konton och övrigt praktiskt vid start samt säkerställer motsvarande vid anställningsavslut. Du gör ansökningar till Skatteverket, Migrationsverket och forskarskattenämnden samt är vår kontaktperson gentemot resebyrån Egencia. Vidare tar du fram olika intyg, hanterar semesterärenden, tjänstledigheter, friskvård och andra ärenden i vårt HR-system Primula där du även har hand om arvodes- och timrapportering samt konteringsändringar. Kontroll av löner samt administration av gästforskare och disputationer ingår som ett inslag i ditt arbete. Även andra administrativa uppgifter kan förekomma. Tillsammans med dig i HR-teamet finns en HR-ansvarig och ni ingår i den administrativa enheten som idag är totalt tio personer.

Sista ansökningsdag: 10 november 2021.

Läs mera och ansök här

PhD student in Sustainability Science

We seek an enthusiastic and committed PhD candidate to join us in the research project The marine biotechnology industry and equitable governance of marine genetic resources. The project is funded by a Swedish Research Council for Sustainable Development (Formas) grant to Dr. Robert Blasiak (PI).

The PhD candidate will be linked to “Human Ocean” research theme at Stockholm University, but the student should also be motivated to explore different research grounds and acquire knowledge and skills across the broad field of sustainability science. As part of the transdisciplinary environment of Stockholm’s Resilience Centre, the student will collaborate with and benefit from other students and researchers with diverse research interests and perspectives.

Application deadline: 5 November 2021.

Read more and apply here

Related info

We announce PhD positions four times per year.

9-30 January
30 March- 23 April
10 June - 10 July
15 October - 5 November

Please note that if no announcement is made, no posititions are made available for the specific period.

Read more about our PhD programme

Share