Photo: A. Tedeholm/Azote

Orienteringskurs Världens eko (Grundnivå)

En modig och populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera

Vi väjer inte för de komplexa frågorna!
Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är goda och vilka är onda i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?

Levande diskussion
Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Världens eko erbjuder några av Sveriges och världens främsta och mest engagerande forskare och debattörer.

Aktuella föreläsningar
De ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner. Världens eko ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, utveckling, demokrati, fattigdom, klimatförändringar, lokal och global förändring.

När?
Kursen äger rum på tisdagar, 18.00-20.45 i G-salen som ligger på Stockholm Universitets campus och ges i kvartsfart (25%) varje hösttermin. Klicka här för att se en kort film om kursen!

Bland de föreläsare som redan är bokade till hösten 2015 finns:

Hans Rosling, är professor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för internationell hälsa på Karolinska institutet, Stockholm. Hans forskning berör sambanden mellan matbrist och sjukdomar i låginkomstländer, där miljöproblem, fattigdom och befolkningstillväxt samverkar i en ond cirkel. Han har mångårig erfarenhet som läkare i olika afrikanska länder och har arbetat med flera internationella projekt. Den grafik han har utvecklat och använder, för att illustrera världens utveckling, har vunnit priser och 2007 köptes mjukvaran av Google, som ska göra den ännu mer tillgänglig. Läs mer

Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre sedan starten 2007. Johan är en internationellt erkänd forskare inom global hållbarhet och har bland annat lett arbetet med att beskriva de planetära gränsvärdena. Hans forskning rör också vattenfrågor ur ett globalt perspektiv, och har mer än 15 års erfarenhet i arbete med vattenfrågor i tropiska delar av världen. Läs mer

Carl Folke ar professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och vetenskaplig föreståndare för Stockholm Resilience Centre. Carl har lång erfarenhet av att transdisciplinära forskningssamarbeten mellan samhällsvetare och naturvetare och har forskat kring ekosystemdynamik och ekosystemtjänster samt sociala och ekonomiska dimensioner av ekosystemförvaltning. Forskningen han leder understryker betydelsen av ekosystem på olika skalor bidrar till social och ekonomisk utveckling och hur man ska kunna förvalta kopplade social-ekologiska system med fokus på resilience. Läs mer

Lisen Schultz är forskare på Stockholm Resilience Centre. Lisens forskning syftar till att fördjupa kunskapen om förutsättningar och strategier för resiliensbaserad förvaltning av ekosystem. Lisens forskning är inriktad på att förstå rollen av individer och organisationer som knyter ihop olika intressen och sektorer, med andra ord brobyggande aktörer. Sådana är ofta viktiga för att få till adaptiv samförvaltning i social-ekologiska system. En stor del av Lisens forskning sker i biosfärsområden. Läs mer

Sök till Världens eko

Senanmälan för kursen Världens eko H15 är nu stängd.

Schema 2015

Hur söker jag?

Information för nya studenter

Kontakta oss

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se