Doktorandgruppen

Stockholm Resilience Centres doktorandgrupp är ett tvärvetenskapligt forum för att underlätta och stimulera dialogen över fakultetsgränserna, med särskilt fokus på både teoretiska och praktiska aspekter av att bedriva tvärvetenskaplig forskning.
Gruppen startade redan våren 2000 och var då en del av Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM).

Doktorandgruppen består av 10-15 doktorander från olika institutioner och fakulteter vid Stockholms universitet.

Idag finns representanter från bland annat Kulturgeografi, Juridik, Sociologi, Systemekologi, Pedagogik och Zoologi i gruppen.

Läs mer på vår engelska webbplats.

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se