Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Här på vår svenskspråkiga webbplats hittar du en del information om oss och vår verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen över till vår engelskspråkiga huvudwebbplats där vi kontinuerligt publicerar nyheter och videos från vår forskning, utbildning och policyarbete.

Stockholm Resilience Centre erbjuder utbildningar på grundnivå såväl som avancerad nivå.
Vår tvärvetenskaplig forskning integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.
På vår engelskspråkiga huvudwebbplats hittar du de senaste nyheterna från centret.
Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes

Stockholm Resilience Centre är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se