Theses 2001

Likvärdig bedömning av miljöaspekter hos likartade verksamheter - dröm eller verklighet? 
Helen Holgersson

Hållbarhetsindikatorer - ett arbetsredskap för uppföljning av utvecklingen mot ett hållbart samhälle? 
Karina Hälleberg

Införandet av miljöledningssystem i en koncern
Sofi Helenius

Golfbanor på gott och ont. En fallstudie på Kallfors golfbana i Järna
Pernilla Barrud 

Miljöaspekter och indikatorer för branschvisa prestandajämförelser i plastbranschen
Stephan Barthel

Urvalsmodell för miljöaspekter - exempel från miljöutredningen för DAB Dental AB
Niklas Björklund

Miljökrav vid offentlig upphandling - möjligheter och begränsningar vid produktion av varor
Maria Sundesten

Triple Bottom Line inom offentlig sektor. En hållbarhetsredovisning för Stockholms läns landsting
Elisabeth Åman

Miljöledning inom golfsporten - en utvärdering och jämförelse av europeiska Committed to Green och Svenska Golfförbundets miljödiplom
Magnus Lindgren

EPD- Certifierad miljövarudeklaration. Integrering med miljöledningssystemet och användningsområden i olika företagsprocesser
Johan Törnberg

Ekologiska grönsaker - en studie av efterfrågan, kommunikationen i livsmedelskedjan samt odlarnas inställning
Sofie Andreasson

Establishment of Environmental Management Systems in Latin America
Patrick Galera Lindblom

Modell för intern benchmarking av miljöprestanda
Anna Lindqvist

Svenska kommuners arbete med hållbarhetsindikatorer - förhållande, förutsättningar och förtjänster
Henrik Andersson

Användning av befintligt kvalitetsledningssystem (baserat på GMP) och balanserat styrkort vid införande av ett miljöledningssystem
Ingrid Sandström

Back to Previous theses

2015-01-22

Subscribe to our newsletter
Subscribe
Available subscriptions
 
 

Modify subscriptions
Subscribe
Available subscriptions
 
 

Modify subscriptions

FOLLOW US ON:

RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes

Stockholm Resilience Centre

Stockholm University, Kräftriket 2B | Phone: +46 8 674 70 70 | info@stockholmresilience.su.se
Organisation number: 202100-3062 | VAT No: SE202100306201